Preklady a tlmočenie

Preklady “na kľúč” a bez starostí

  • preklady poskytujeme vo všetkých jazykoch
  • vyhotovujeme preklady pre všetky odborné texty vrátane odborného tlmočenia
  • zabezpečujeme úradné i neúradné preklady a tlmočenie
  • ceny sú podľa dohody